Grecki fiskus traci ok. 60 miliardów euro z powodu niezebranych podatków - poinformował w najnowszym raporcie szef specjalnego zespołu zadaniowego ds. Grecji w Komisji Europejskiej, Horst Reichenbach.

Z tych 60 miliardów aż 8 miliardów można by ściągnąć natychmiast, co pomogłoby Atenom w redukcji ogromnego deficytu budżetowego. Natomiast ok. 30 miliardów zaległych podatków jest przedmiotem przeciągających się sporów prawnych, których rozstrzygnięcie może potrwać od 7 do 12 lat.

Reichenbach podkreślił, że wzmocnienie mechanizmu rozstrzygania sporów podatkowych będzie jednym z priorytetów jego zespołu, który zaangażuje ekspertów z krajów Unii, instytucji unijnych oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, żeby pomogli Grecji powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego.