Spór między prezesem PZU Zdzisławem Montkiewiczem a Wiesławem Kaczmarkiem został dziś rozstrzygnięty na korzyść ministra skarbu. Przewodniczącym rady nadzorczej spółki-córki PZU, czyli PZU Życie, został prof. Andrzej Wieczorkiewicz, ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego cieszący się od lat zaufaniem Kaczmarka.

Zmiany, nazywane przez Kaczmarka nowym ładem korporacyjnym oznaczają, że największy polski ubezpieczyciel, wciąż nie sprywatyzowana spółka PZU S.A., wraz z pomniejszymi spółkami-córkami stała się obszarem wpływów obecnego obozu władzy.

1 sierpnia nowa rada nadzorcza powoła nowego prezesa i także on będzie z pewnością osobą wskazaną przez ministra skarbu.

Ta personalna rozgrywka była częścią wojny o wpływy wewnątrz rządu: Montkiewicza popierał premier Leszek Miller. Wiesław Kaczmarek miał nawet zagrozić dymisją, o ile nie uzyska wpływu na obsadę stanowisk w PZU. Kaczmarek zaprzecza jednak temu, jak również temu, jakoby istniał w obozie rządowym podział na ludzi Millera i ludzi Kaczmarka.

Foto: Archiwum RMF

22:35