Sąd I instancji w Brukseli odrzucił zarzuty Polski o brak bezstronności sędziego, który został powołany przez portugalską firmę do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego.

Półtora roku temu trybunał uznał, że polski rząd naruszył polsko-holenderską umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. Orzeczenie to wstrzymało postępowanie arbitrażowe.

Teraz po odrzuceniu zarzutów o brak bezstronności sędziego Eureko złoży wniosek o jak najszybsze rozpoczęcie drugiego etapu procesu. A to - jak można przypuszczać - może przyspieszyć również rozstrzygnięcia w sprawie przejęcia kontroli nad największą polską firmą ubezpieczeniową.