Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i firma Salini zawarły porozumienie, które umożliwia przyspieszenie płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów na budowie autostrady A1 między węzłami Rząsawa i Blachownia w Śląskiem. Łączna kwota wypłat wyniesie ok. 30 milionów złotych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i firma Salini zawarły porozumienie, które umożliwia przyspieszenie płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów na budowie autostrady A1 między węzłami Rząsawa i Blachownia w Śląskiem. Łączna kwota wypłat wyniesie ok. 30 milionów złotych.
​GDDKiA przyśpiesza płatności dla podwykonawców na A1 w Śląskiem /Michał Dukaczewski /RMF FM

Zgodnie z zawartym kontraktem generalny wykonawca, którym jest Salini Polska, jest zobowiązany do uregulowania w pierwszej kolejności płatności za wykonane i odebrane prace. Po przedstawieniu podpisanych oświadczeń o rozliczeniu się ze wszystkimi podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami materiałów będzie miał prawo ubiegać się o płatność od inwestora.

Sytuacja, w której GDDKiA ma realizować płatności bezpośrednie, np. w wyniku kłopotów finansowych lub organizacyjnych generalnego wykonawcy, jest rozwiązaniem niestandardowym, umożliwiającym zachowanie płynności finansowej podwykonawców, usługodawców i dostawców. W piątek wypracowano rozwiązanie umożliwiające niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich na kwotę ok. 30 mln zł.

Zaległe płatności mają być wykonanie w ciągu 5 dni roboczych od podpisanego porozumienia, czyli do końca przyszłego tygodnia. W pierwszej kolejności zostaną zapłacone faktury o łącznej wartość ponad 22,5 mln zł, które nie zostały dotąd uregulowane przez generalnego wykonawcę.