25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przypomina, że nie trzeba składać żadnego wniosku, by otrzymać pieniądze.

25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przypomina, że nie trzeba składać żadnego wniosku, by otrzymać pieniądze.
Wkrótce ruszą wypłaty 14. emerytury /Maciej Nycz /Archiwum RMF FM

14. emerytura będzie wypłacana przez ZUS w następujących terminach: 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS - wypłata nastąpi we wrześniu. Osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.

14. emerytura trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Co ważne, prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty - wyjaśnia prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Pełna wysokość 14. emerytury to 1217,98 zł "na rękę". Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób otrzymujących wyższe świadczenia, czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". 

ZUS przypomina, że 14. emerytura będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie też wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.