Zbliża się Dzień Nauczyciela 2021. Święto przypadające na 14 października ma bardzo długą i bogatą historię, która rozpoczyna się już w 1773 roku. Co kupić nauczycielom i wychowawcom z okazji tego wyjątkowego dnia? Podpowiadamy w naszym tekście.

Od kiedy obchodzimy Dzień Nauczyciela?

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. 

Na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołał ją 14 października 1773 r. Sejm Rozbiorowy. Działała w latach 1773-1794. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty - od szkół elementarnych przez gimnazja aż do uczelni wyższych. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego i wychowanie obywatelskie.

Kres działaniom Komisji Edukacji Narodowej położyła utrata niepodległości Polski, ale wiele wprowadzonych przez nią rozwiązań miało kontynuację.

Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. W artykule 74. ustawy Karta nauczyciela zapisano: "W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych".

Dzień Nauczyciela w innych krajach

W różnych krajach nauczyciele obchodzą swoje święto w różnych dniach. Przykładowo na Tajwanie obchodzone jest ono 28 września w dniu urodzin Konfucjusza, a w Czechach i na Słowacji - 28 marca, czyli w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego - XVII-wiecznego pedagoga, filozofa, reformatora i myśliciela protestanckiego, twórcy i propagatora jednolitego systemu powszechnego nauczania, który zalecał objęcie nauczaniem wszystkich, niezależnie od płci i stanu.

Niezależnie od tego 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela (World Teacher’s Day). Międzynarodowe święto zostało proklamowane przez UNESCO w 1994 r. Dzień obchodzony jest dla upamiętnienia rocznicy podpisania 5 października w 1966 r. przez UNESCO i Światową Organizację Pracy "Rekomendacji w sprawie statusu nauczycieli". Rekomendacja jest podstawowym dokumentem określającym zakres praw i obowiązków nauczycieli w skali globalnej.

Wyróżnienia dla nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany także Dniem nauczyciela jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W tym dniu lub w dniach blisko tej daty tradycyjnie wręczane są nauczycielom krzyże zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej (najwyższe odznaczenie przyznawane przez ministra edukacji narodowej) i nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczyście nadawane są też honorowe tytuły "profesora oświaty".

Od 2002 roku przez "Głos Nauczycielski" i ministerstwo edukacji organizowany jest konkurs na Nauczyciela Roku. Kandydatów zgłaszają uczniowie, rodzice, dyrektorzy, samorządy, organizacje społeczne oraz nauczyciele. Mogą być to zarówno nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, oceniani nie tylko za wyniki nauczania, ale również za pozytywny wpływ wywierany na środowisko.

Wyboru dokonuje jury, złożone z przedstawicieli MEN, Głosu Nauczycielskiego oraz ekspertów oświaty.

W tym roku rozstrzygnięcie konkursu Nauczyciel Roku  odbędzie się 12 października podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.


Co kupić na Dzień Nauczyciela?Świętowanie Dnia Nauczyciela odbywa się także w szkołach. Z tej okazji organizowane są apele i przedstawienia. Uczniowie wręczają pracownikom oświaty najczęściej kwiaty, ale pojawiają się również inne prezenty. Poniżej przedstawiamy listę upominków, które można kupić z okazji Dnia Nauczyciela: 

  • notes, kalendarz, 
  • pióro,
  • kawa, herbata, słodka przekąska i kubek, 
  • książka, 
  • zegarek, 
  • bon na zakupy do ulubionego sklepu, 
  • album z wspólnymi zdjęciami np. z wycieczek, 
  • biżuteria, 
  • box z gadżetami związanymi z zainteresowaniami nauczyciela.