NASA opublikowała najnowsze zdjęcie jednej z najbliższych Drodze Mlecznej galaktyk, Małego Obłoku Magellana. Obraz jest złożeniem obserwacji wykonanych w różnych zakresach promieniowania przez teleskopy kosmiczne Chandra, Hubble'a i Spitzera. Obserwacje teleskopu Chandra po raz pierwszy pokazały emisję promieniowania X przez młode gwiazdy o masach podobnych do Słońca, znajdujące się poza naszą galaktyką.

Na widocznym po lewej obrazie, obserwacje teleskopu Chandra w zakresie promieniowania X obrazuje kolor purpurowy, dane z teleskopu Hubble w zakresie widzialnym kolory, czerwony, zielony i niebieski, a promieniowanie podczerwone, zebrane przez teleskop Spitzera, ma kolor... czerwony.

Mały Obłok Magellana, choć jest niewielką, karłowatą galaktyką, ze względu na swoją bliskość i jasność, może być oglądany z Południowej Półkuli nawet gołym okiem. To dlatego Ferdynand Magellan w czasie swoich podróży, używał tej galaktyki do celów nawigacyjnych.

Współcześnie, dla astronomów Mały Obłok Magellana jest ciekawym obiektem obserwacji, pozwala zauważyć procesy, niedostrzegalne w bardziej odległych galaktykach.

Na podstawie analizy obserwacji teleskopu Chandra astronomowie piszą w majowym numerze czasopisma "The Astrophysical Journal", że własności młodych gwiazd w Małym Obłoku Magellana są podobne, jak tych w naszej Drodze Mlecznej. To sugeruje, że warunki tworzenia się i ewolucji dysków pyłowych, z których powstają planety, także mogą być zbliżone.