Bogusław Biszof będzie wspólnym kandydatem klubów ekstraklasy i pierwszej ligi na stanowisko wiceprezesa PZPN do spraw futbolu zawodowego. Na ich poparcie w wyborach do zarządu mogą liczyć natomiast Marcin Animucki i Michał Listkiewicz.

Bogusław Biszof dwa miesiące temu został desygnowany na stanowisko prezesa zarządu prowadzącej rozgrywki najwyższej klasy Ekstraklasy SA. Formalnie pełni tę funkcję od 1 września. Jego kandydaturę na wiceprezesa związku poparło 16 klubów ekstraklasy i 18 pierwszej ligi. Będzie musiał jednak zyskać także akceptację delegatów na Walnym Zgromadzeniu PZPN, które odbędzie się 26 października. Kluby ekstraklasy i pierwszej ligi wspólnie będą dysponować 50 głosami (2x16+18), więc nie powinno to stanowić problemu.

Wcześniej Biszof był związany zawodowo m.in. z Kompanią Piwowarską, Telekomunikacją Polską i firmą Heineken.

Rekomendację klubów ekstraklasy na członka zarządu PZPN otrzymał natomiast członek zarządu zarówno piłkarskiej centrali, jak i spółki kierującej rozgrywkami, Marcin Animucki. Z kolei kluby pierwszej ligi zobowiązały się poprzeć byłego szefa PZPN, a od niedawna prezesa Piłkarskiej Ligi Polskiej - Michała Listkiewicza.