Ponad 800 stołecznych policjantów złożyło wnioski o odejście w przyszłym roku na emeryturę - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Nie pozostanie to bez wpływu na bezpieczeństwo w stolicy.

Potężna liczba odchodzących funkcjonariuszy sprawia, że w garnizonie warszawskim będzie brakowało jednej piątej mundurowych, bo już dziś wakaty są na poziomie ponad 10 procent.

Niedobór oznacza mniej policjantów na ulicach, a także dłuższy czas oczekiwania na interwencje. Już dziś w Warszawie i przyległych powiatach, gdzie liczba mundurowych i tak jest niedoszacowana, brakuje ponad tysiąca funkcjonariuszy. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku te braki prawie się podwoją. Z pewnością nie pozostanie to bez wpływu na bezpieczeństwo.

Szefostwo policji zauważa ten wielki problem i szuka rozwiązania kryzysu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, rozważanych jest kilka pomysłów.

Wszyscy młodzi policjanci po kursie podstawowym cześć praktyczną mieliby realizować w garnizonie warszawskim. Tu odbywałaby się tak zwana "adaptacja zawodowa". Po drugie, rozbudowane oddziały prewencji z Mazowsza mogłyby być kierowane do służby w stolicy.

5220 wniosków w sprawie przejścia na emeryturę w skali kraju

We wtorek informowaliśmy, że w skali kraju policjanci złożyli 5220 wniosków w sprawie przejścia na emeryturę do 1 grudnia. Ostatecznie liczba złożonych raportów nie różni się znacząco od tej z ostatnich lat. Oznacza to przede wszystkim to, że liczba deklaracji nie pokryła się z liczbą decyzji o odejściu ze służby.

Powodem może być ciągła niepewność co do warunków płacowych w policji w przyszłym roku. Trwały rozmowy z resortem spraw wewnętrznych. Dopiero w poniedziałek nastąpiły wstępne uzgodnienia, które są w miarę korzystne dla funkcjonariuszy.

Głównym ustaleniem jest stażowy dodatek motywacyjny, wynoszący 5 procent po 15 latach służby i rosnący o 1 punkt procentowy co roku do 25. roku. Ten dodatek ma się wliczać do emerytury pod warunkiem, że funkcjonariusz przesłuży co najmniej 32 lata. 

Dodatek nie wyklucza otrzymywania tak zwanego "dziadkowego" w wysokości półtora tysiąca złotych oraz dwóch i pół tysiąca złotych po 25 i 28 i pół latach służby.  

Dodatkowo podczas poniedziałkowego spotkania ustalono 450 złotych dodatku granicznego dla straży granicznej. Do sześciu procent z jednego procenta zwiększono dodatek terenowy dla policjantów. 

Uzgodniono również, że dodatek stołeczny w kwocie 550 złotych obejmie - poza policjantami - pozostałych funkcjonariuszy podległych MSWiA.

Przyszłoroczny fundusz nagród w służbach wzrośnie dodatkowo o 30 milionów złotych. 

Opracowanie: