Pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda!" wyruszył Traktem Królewskim - z placu Zamkowego w Warszawie na plac Piłsudskiego - "Orszak Trzech Króli". Podobne pochody przejdą ulicami 800 miejscowości w kraju i poza granicami Polski.

Od 2009 r. "Orszaki Trzech Króli" stanowią w Polsce tradycyjny element obchodów uroczystości Objawienia Pańskiego, zwanego Epifanią, a w naszym kraju świętem Trzech Króli. Motywem przewodnim tegorocznego orszaku jest gwiazda.

Uświadamia nam ona, że do Boga można dojść przez wiarę, jak to było w przypadku narodu żydowskiego, bądź za pośrednictwem rozumu, jak pokazują nam mędrcy ze Wschodu, którzy reprezentują pogan - powiedział prezes fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych.

W samo południe w piątek biskup pomocnicy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki poprowadził modlitwę Anioł Pański, po której orszak wyruszył w drogę. Pochód ma przejść Traktem Królewskim na pl. Piłsudskiego, gdzie nastąpi uroczysty pokłon trzech królów Jezusowi w stajence.

Symbolika orszaku

Na czele orszaku idzie gwiazda, a za nią grupa pastuszków. Trzem królom - Kacprowi, Melchiorowi i Baltazarowi, symbolizującym trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę i trzy pokolenia mężczyzn - młodzieńca, mężczyznę w sile wieku i starca - towarzyszą rycerze i dwórki.

Imprezie towarzyszy zbiórka pieniędzy. Dochód z niej zostanie przekazany na wsparcie szkoły zawodowej Eastlands w Nairobi, stolicy Kenii. Placówka jest w jedną z biedniejszych dzielnic Nairobi - Donholm i jest otoczona slumsami. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk szkoleniowych.

Organizatorem orszaku jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2009 r. w szkole "Żagle" prowadzonej przez Stowarzyszenie "Sternik".

Jedno z najstarszych chrześcijańskich świąt

Święto Objawienia Pańskiego, nazywane także Epifanią lub świętem Trzech Króli, jest jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół - (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim).

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda, do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać trzema królami i ta nazwa przetrwała do czasów obecnych.

Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są w Kolonii (Niemcy).

W naszym kraju 6 stycznia to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Taca zbierana tego dnia w świątyniach przekazywana jest na Krajowy Fundusz Misyjny, z którego utrzymywane jest m.in. Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz wspierani są misjonarze z Polski.

Od 2011 r. w naszym kraju 6 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy, podobnie jak w innych państwach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy w Szwajcarii.