Watykan udostępnił nagranie i zdjęcia, na których można zobaczyć, jak wyglądało złożenie trumny z ciałem Benedykta XVI do grobu.

Ceremonia złożenia do grobu trumny z ciałem Benedykta XVI miała charakter prywatny. Nie była transmitowana. 

Cyprysowa trumna, przy której odbyła się msza pogrzebowa na placu Świętego Piotra, została opieczętowana i zamknięta w dwóch kolejnych: cynkowej oraz drewnianej i złożona do grobu.

W miejscu, w którym spoczął pierwszy w dziejach emerytowany papież, pochowany był najpierw Jan XXIII, od 1963 do 2000 roku. Gdy Jan Paweł II beatyfikował go, szczątki papieża Roncallego przeniesiono do bazyliki Świętego Piotra.

Następnie od 2005 do 2011 roku znajdował się tam grób polskiego papieża. Grób Jana Pawła II przeniesiony został do bazyliki watykańskiej po beatyfikacji 1 maja 2011 roku, której przewodniczył papież Benedykt XVI.

Benedykt XVI sam wybrał miejsce pochówku jeszcze przed swą rezygnacją z urzędu w 2013 roku.

Na razie nie można zejść do Grot Watykańskich, by zobaczyć grób Benedykta XVI. Muszą zostać tam zakończone prace, nie sądzę, by było to możliwe przed niedzielą - powiedział dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni.