Pierwsi mieszkańcy przeszli dziś przez nowe przejście naziemne przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Do tej pory osoby, chcące dostać się na drugą stronę alei Zwycięstwa i Traktu Konnego korzystały z tunelu. Razem z otwarciem przejścia, zniesiono tymczasową organizację ruchu.

Nowe przejście dla pieszych na wysokości Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego zostało dziś oficjalnie otwarte dla pieszych. Inwestycja wiązała się również z przebudową peronów i trakcji tramwajowej.

Cieszymy się, że poprzez takie inwestycje możemy poprawić bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców. Takie przejście ułatwi poruszanie się przede wszystkim osobom starszym, ale również pacjentom Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - mówi Karol Kalinowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Inwestycja budzi kontrowersje. Kierowcy zwracali uwagę, że bezkolizyjne podziemne przejście dla pieszych przez główną arterię miasta, zastępowane jest przejściem z sygnalizacją świetlną. Zdaniem krytyków inwestycji wydłuży to korki i czas przejazdu pomiędzy Wrzeszczem a Śródmieściem.

Prace w tym miejscu miały być zakończone w sierpniu tego roku, ale problemy związane z dostawami spowodowały, że termin oddania przejścia został przesunięty na październik.

To nie pierwsze tego typu inwestycja w Gdańsku. W kwietniu zeszłego roku zakończona została budowa przejścia dla pieszych na wysokości Bramy Wyżynnej.

autor: Stanisław Pawłowski