Nawet 4 miliony ton węgla więcej, w porównaniu do obecnych możliwości, mógłby rozładować Port w Gdańsku, jeśli tylko taki dodatkowy surowiec by tam przypłynął – dowiedział się reporter RMF FM. Nie powinno być także przeszkód ze składowaniem węgla na terenie portu i jego dystrybucją.

Przypomnijmy, w połowie lipca premier Mateusz Morawiecki polecił spółkom Skarbu Państwa zakup dodatkowych 4,5 miliona ton węgla. W weekend z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził podczas wystąpienia w Kórniku, że wąskim gardłem dla importu węgla do Polski są porty. Oficjalne dane jednak przeczą temu stwierdzeniu. 

12,5 milionów ton rocznie - tak szacowane są możliwości przeładunkowe węgla i rudy w porcie w Gdańsku. Od początku roku do końca czerwca przeładowano na razie 3,8 milionów ton węgla. I tu mówimy wyłącznie o specjalistycznej, węglowej infrastrukturze. Gdyby w tym celu wykorzystać także inną infrastrukturę, możliwości są znacznie większe. 

W momencie kiedy uruchomimy dodatkowe nabrzeża w Porcie Wewnętrznym, a są to nabrzeża o charakterze uniwersalnym, przy których możliwy jest rozładunek statków samowyładowczych, wolumen możemy zwiększyć o dodatkowe 4 mln ton rocznie. Dodatkowo Zarząd Morskiego Portu Gdańsk  stale monitoruje potrzeby klientów i w zakresie placów składowych niezwłocznie odpowiada na te potrzeby - pisze w odpowiedzi na pytania RMF FM Anna Drozd, rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Jak dodaje, od kwietnia tego roku prowadzone są intensywne prace inwestycyjno-remontowe w kilku miejscach w porcie. Mają priorytetowy charakter, a ich efektem ma być przygotowanie nowych terenów pod składowanie węgla, a także zapewnienie tym terenom dostępu do infrastruktury kolejowej. Do tej pory przygotowano w sumie 100 tysięcy metrów kwadratowych placów i wyremontowano w porcie torowiska o łącznej długości 1367 metrów.

Od października 2022 udostępnionych ma być kolejnych 81 tysięcy metrów kwadratowych placów i ponad 2000 metrów torów. To wszystko wiąże się ze składowaniem węgla w porcie i jego transportem.

Węgiel z Portu Gdańsk jest transportowany między innymi ciężarówkami i koleją w głąb kraju do klientów docelowych. W 2021 roku zakończona została strategiczna inwestycja "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku", w ramach której to oprócz szerokiego zakresu drogowego przebudowie i budowie objęto ok. 10 km torów z rozjazdami, w tym tory znajdujące się na terenie lub prowadzące bezpośrednio do terminalu przeładowującego węgiel. Aktualnie na końcowym etapie jest również inwestycja PKP Polskie Line Kolejowe S.A. "Poprawa dostępu kolejowego do Portu Gdańsk". Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu zwiększona została przepustowość linii oraz umożliwiony został przewóz większej niż dotychczas liczby towarów przy wykorzystaniu transportu kolejowego.  Zakres zadania obejmował przebudowę układów torowych wszystkich stacji obsługujących Port Gdańsk - wylicza Drozd, wskazując, że po inwestycji wzrosła prędkość, z jaką mogą poruszać się pociągi.

Jak zaznacza, wymienione inwestycje bardzo poprawiły stan infrastruktury kolejowej prowadzącej do gdańskiego portu i tym samym zwiększyły się możliwości przeładunkowe poszczególnych terminali.

Z Gdyni aktualnych danych na razie brak. Nieoficjalnie nasz reporter usłyszał jednak, że również tam nie byłoby żadnego problemu, by dostosować któreś z nabrzeży towarowych do rozładunku węgla. Możliwe jest też zrobienie tego w bardzo krótkim czasie. Także tam wskazują na powstanie nowych placów składowych w ostatnich latach i podkreślają, że jest możliwe wykorzystanie ich pod składowanie tam węgla do transportu. 

Opracowanie: