W poniedziałek wystartował system internetowej rejestracji kandydatów na studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na chętnych czeka ponad 2,5 tys. wolnych miejsc, 47 kierunków, w tym dwie nowości.

Zapisy na studia prowadzone są dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest założenie indywidualnego konta w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Aby kandydat mógł rozpocząć naukę jako student, musi najpierw wprowadzić informacje na temat swojego wykształcenia, wybrać kierunek studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną. Rejestracja kandydatów odbywać się będzie do 17 lipca.

Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie oficjalnych wyników rekrutacji. Listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 12 lipca. Zakwalifikowany do przyjęcia na studia kandydat do 22 lipca musi zebrać komplet wymaganych dokumentów i dostarczyć go do właściwej komisji rekrutacyjnej. Dopiero po złożeniu dokumentów oraz ich weryfikacji na koncie kandydata pojawi się status "przyjęty".

ZUT proponuje na nowy rok akademicki 47 kierunków studiów m.in.: informatykę, architekturę, kynologię, budownictwo, ekonomię, automatykę i robotykę, mechatronikę, odnawialne źródła energii, mikrobiologię. Dodatkowo wśród studiów w języku angielskim są: economics, aqauculture and fisheries, chemical engineering, materials science and engineering. 

W ofercie edukacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na nowy rok akademicki pojawiły się dwie nowości - bezpieczeństwo techniczne oraz inżynieria w medycynie.

Kandydaci, którzy wybiorą bezpieczeństwo techniczne, zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji urządzeń i instalacji technicznych. W przyszłości będą potrafili oceniać stan i warunki bezpieczeństwa, wykonywać analizy ryzyka, na podstawie których dobiorą właściwe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w działach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym - mówi Mateusz Lipka, rzecznik uczelni.

Kolejną nowością, jaką proponuje uniwersytet jest inżynieria w medycynie, która odpowiada na współczesne wyzwania związane z projektowaniem nowych technologii inżynierskich w obszarze medycyny - dodaje Mateusz Lipka.

W przyszłości, absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w koncernach produkujących sprzęt medyczny, jednostkach badawczo-rozwojowych skupionych nad rozwojem technologii w obszarze medycznym.