Radni z komisji budżetu zaopiniowali pozytywnie uchwałę podwyższającą podatek od nieruchomości - podaje portal gs24.pl

Jak informuje  Anna Brzozowska, kierownik referatu ds. gospodarki komunalnej szczecińskiego magistratu, to efekt podniesienia stawek maksymalnych przez ministra finansów o 11,8 procent w wyniku inflacji w połowie. Efektem ma być planowany wzrost dochodów budżetu miasta o 23 mln złotych.

Podwyżki podatku od nieruchomości

  • Właściciel 50 metrowego mieszkania zapłaci o 7 zł rocznie więcej,
  • Właściciel domu z działką o powierzchni 500 metrów kwadratowych będzie miał podwyżkę o 51 zł rocznie.
  • W przypadku garażu wzrost nastąpi o 30 zł rocznie.
  • Prowadzący działalność gospodarczą o powierzchni 100 metrów kwadratowych odczuje wzrost o 310 złotych.

Dla dużej działalności gospodarczej podwyżka wyniesie 3000 - 3300 złotych na rok. Bez akceptacji członków komisji pozostał wzrost podatku od środków transportu.

Zmiany w miejskiej kasie

Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik miasta przekazała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów budżetu o 34 mln złotych, z tego dochody bieżące wzrosną o 19 mln złotych. Ich głównym źródłem ma być subwencja oświatowa oraz zwiększenie dochodów podatkowych od czynności cywilno - prawnych. Jak dodała Dorota Pudło-Żylińska, wydatki bieżące zwiększone zostaną o kwotę 24 720 129 złotych, w głównej mierze to będzie transport i przewozy autobusowe, na kwotę 16 597 660 zł i w drugim obszarze edukacja i nauka 5 700 000 zł.