​Od środy, 18 maja, kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie szczecińskiego Międzyodrza. Całkowicie zamknięta dla ruchu zostanie ulica Celna.

To będzie kolejny etap robót budowlanych w rejonie ulicy Energetyków.

Ulica Celna zostanie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicami Energetyków i Bulwar Gdański. Zachowany zostanie dojazd do firm. Objazdy wytyczone będą przez ulice: św. Floriana, Bulwar Gdański i Bulwar Śląski, Władysława IV, Bytomską. Wyłączony zostanie lewoskręt z ulicy Energetyków w ulicę Celną.

Prace w tym rejonie to część większej inwestycji, która obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego).

Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.