Przeterminowane produkty, żywność przechowywana na podłodze, zapajęczone ściany i brak mydła do mycia rąk dla pracowników - na takie nieprawidłowości natknęli się inspektorzy zachodniopomorskiego sanepidu. W pierwszej połowie lipca skontrolowali prawie 140 pizzerii w regionie. W ponad połowie miejsc mieli zastrzeżenia.

W ciągu tygodnia pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z Zachodniopomorskiego przeprowadzili kontrole w 138 pizzeriach. Zbadali co piąty lokal, jaki widnieje w ewidencji inspekcji. W ponad połowie obiektów kontrole wykazały nieprawidłowości

Za nieprawidłowości w bieżącym stanie sanitarnym nałożono 48 mandatów na łączną kwotę 14 150 złotych.

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli sprawdzali, czy przedsiębiorcy przestrzegają zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, zasad systemu HACCP, oraz to, w jaki sposób magazynowane są produkty spożywcze, przestrzegane terminy ich przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości - mówi Małgorzata Kapłan z WSSE w Szczecinie.

Podczas kontroli w 72 obiektach stwierdzono nieprawidłowości

Kontrolerzy znaleźli przeterminowane produkty, żywność przechowywaną na podłodze, mrożoną jak popadło czy zapajęczone ściany. Pracownicy nie mieli dostępu do środków do mycia rąk. W oknach nie było siatek przeciwko owadom, zdarzyła się niedrożna kanalizacja w kuchni, a torby do przewozu pizzy były brudne i w opłakanym stanie. Stwierdzono też braki w dokumentacji.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz kodeksem wykroczeń za niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny grozi mandat do 500 zł.