W Szczecińskim Centrum Świadczeń można składać wnioski o wsparcie na pokrycie kosztów zakupu opału. Dofinansowanie jest skierowane do osób, które ogrzewają domy i mieszkania innymi paliwami niż węgiel.

Dodatek przysługuje osobom, których głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.

Dotyczy to też osób, które używają kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG lub kotła olejowego.

Świadczenie nie przysługuje osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny dostarczany z sieci - podkreślił rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej Maciej Homis.

Dofinansowanie może wynieść 3 tys. zł, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy (z wyłączeniem drewna kawałkowego) lub 2 tys. w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Tysiąc złotych otrzymają osoby, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym, a 500 zł mieszkańcy, w przypadku których głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy to jednak gazu ziemnego z sieci).

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego - dodaje Homis.

Papierowe wnioski są przyjmowane w Szczecińskim Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku w dwóch punktach: przy ul. bł. W. Kadłubka 12 oraz przy ul. Rydla.

Dokumenty można także pozostawić w przygotowanych do tego urnach lub przesłać pocztą na adres Szczecińskiego Centrum Świadczeń, ul. Bł. W. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r. Wzór wniosku można znaleźć na stronie scs-szczecin.pl.