Warsztaty języka migowego, spotkania integracyjne i pokaz filmów - to niektóre z wydarzeń w ramach rozpoczętych w środę Poznańskich Dni Tolerancji. Dni organizowane przez miasto i organizacje pozarządowe potrwają do końca listopada.

Przypominamy, że otwartość i akceptacja dla różnorodności oraz respektowanie praw człowieka to wartości nadrzędne - podkreślił w środę na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Dodał, że "szacunek należy się każdemu, niezależnie od poglądów, wyznania, wieku, koloru skóry, płci, stopnia sprawności, orientacji seksualnej czy pochodzenia".

Tegoroczne Dni Tolerancji odbywać się będą od 16 do 30 listopada. Dla mieszkańców miasta przygotowano m.in. warsztaty, wykłady, podcasty i spotkania.

Jak podkreśliła dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP Magdalena Pietrusik-Adamska, liczne wydarzenia są organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uważamy, że każde z wydarzeń stanowić będzie istotny element w doświadczaniu różnorodności naszych mieszkanek i mieszkańców, a także uświadamianiu wyzwań i odpowiedzialności, jaką każde z nas ponosi za to, by Poznań był miastem otwartym na równość i różnorodność - wskazała. Wierzymy, że Poznańskie Dni Tolerancji będą stanowiły dla wielu z nas inspirację do działania, do przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami i uprzedzeniami - dodała.

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Organizatorzy podali, że w trakcie tegorocznych Poznańskich Dni Tolerancji odbędą się m.in. spotkania, warsztaty i webinaria poświęcone m.in. kwestiom skuteczniej pomocy dzieciom, które są wykluczane ze względu na niepełnosprawność, dotyczące praw i możliwości wsparcia osób nieheteronormatywnych w Polsce oraz zrozumienia nastolatków.

W trakcie Dni Tolerancji zaplanowano także spotkania z obywatelami Turcji mieszkającymi w Poznaniu, dzięki którym będzie można pogłębić wiedzę o tureckiej kulturze, zwalczyć stereotypy i uprzedzenia, a przy okazji nawiązać nowe znajomości. Odbędzie się także panel dyskusyjny, pokaz filmowy oraz impreza charytatywna dla Ukrainy. Wpływy z wejściówek zostaną przekazane na rzecz poznańskiej organizacji wspierającej ten kraj.

Inną z propozycji będą spotkania "Pogadajmy o języku polskim", podczas których będzie można zastanowić się, jak mówić, by nie wykluczać. To również okazja, by wziąć udział w warsztacie języka migowego.

Słowo +tolerancja+ wpada ostatnio do worka wyświechtanych frazesów - mówiła przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej Paulina Kirschke. Tymczasem życzliwość i tolerancja to według naukowców jeden z powodów, dla których to my, ludzie, wygraliśmy walkę o przetrwanie. Warto złapać szerszą perspektywę i zdać sobie sprawę, że umiejętność bycia otwartym na inność to nasza wielka wartość. I do tego właśnie będziemy zachęcać w trakcie tegorocznych Dni Tolerancji - dodała.

Częścią Poznańskich Dni Tolerancji będzie również kampania społeczna zorganizowana przez Fundację "Africa Help", poruszająca problem dostępu do czystej wody w Tanzanii i Ugandzie.

Dni Tolerancji organizowane są przez Miasto Poznań wraz z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce prezydenta ds. polityki równościowej. Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej Poznania.