Drogi rowerowe w Poznaniu mają być lepiej oznakowane. Pilotażowe oznakowanie wprowadzono właśnie na trasie wzdłuż ulicy Warszawskiej. Jest ono zgodne z miejskim Systemem Informacji Rowerowej i ma pomóc w poruszaniu się.

Pilotażowe oznakowanie wprowadzono na trasie wzdłuż ulicy Warszawskiej. To odnowiona ścieżka, poprowadzona po południowej stronie ulicy, od przystanku "Termalna" do ul. Mogileńskiej. 

Znaki, które tam zamontowano są zgodne z Systemem Informacji Rowerowej. Niewielkie piktogramy z rowerzystą i numerem trasy - R14 oraz strzałką kierunkową, pojawiły się na tabliczkach pod znakami drogowymi i na nawierzchni drogi. Dzięki niemu rowerzyści mogą sprawniej i szybciej dotrzeć do celu. 

To pierwsze tego typu rozwiązanie w Poznaniu, efekty wdrożenia zostaną szczegółowo przeanalizowane. Użytkownicy trasy mogą przesyłać swoje uwagi na adres drogowców zdm@zdm.poznan.pl.

W przyszłości takie tabliczki mają pojawić się także na innych trasach głównych z Programu Rowerowego.