Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok w sprawie mieszkańca powiatu mrągowskiego, który zajmował się procederem nielegalnego udostępniania sygnału płatnych platform telewizyjnych (tzw. sharing internetowy). Zgodnie z wyrokiem Sądu, oskarżony musi naprawić wyrządzone szkody i zapłacić pokrzywdzonym – CANAL+ Polska S.A. oraz Cyfrowemu Polsatowi – kwotę 2,5 mln zł. Jest to rekordowa kwota w historii walki z procederem sharingu w Polsce. Łączne straty, jakie poniosły firmy z branży mediów, szacowane są na kwotę około 6 mln złotych.

Mężczyzna odpowiedzialny za proceder został zatrzymany w grudniu 2019 roku. Według ustaleń Policji współpracował z innymi tzw. dawcami i wspólnie z nimi stworzył infrastrukturę służącą do nielegalnego udostępniania programów telewizyjnych metodą sharingu internetowego. 

Działania zostały przeprowadzone na terenie trzech województw przez funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Na miejscu zostały zabezpieczone serwery, sprzęt elektroniczny, ok. 30 kart abonenckich należących do platform CANAL+ i Polsat Box jak również kryptowaluty - 20 BTC (Bitcoin). Po zbadaniu przez biegłego zabezpieczonego sprzętu ustalono, że z serwerów korzystało 600 biorców, a sprawca działał w okresie od października 2016 roku do grudnia 2019 roku. Oskarżony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Sąd na mocy art. 46. § 1 k.k. zasądził wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:- CANAL+ Polska S.A. kwoty 1.000.000,00 zł- Cyfrowy Polsat S.A. kwoty 1.500.000,00 zł. 

Jest to rekordowa kwota w historii walki z procederem sharingu w Polsce.

Na czym polega sharing internetowy?

Przestępstwo sharingu polega na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu tych uprawnień osobom do tego nieuprawnionym przy użyciu urządzeń niedozwolonych, za pośrednictwem Internetu. Jest to proceder pozwalający na odbiór kanałów telewizji satelitarnej w czasie rzeczywistym w wyniku bezprawnego uzyskania uprawnień przysługującym klientom nadawców telewizyjnych. 

W procederze sharingu biorą udział dawca - oferujący nielegalną usługę i biorca - osoba, której udostępniana jest telewizja. 

Biorca również popełnia przestępstwo określone w art. 7 ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Dawca dysponuje legalnym dostępem do usługi płatnej telewizji kodowanej, ma zawarte legalne umowy o świadczenie usług telewizyjnych z operatorami.