Funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów (BIW MF) i Morskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 7 osób związanych z przemytem wyrobów tytoniowych i paliw. Zatrzymano również 9 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w związku z zarzutami korupcyjnymi. Straty budżetu państwa są szacowane na prawie 6 mln zł.

Przemyt w Bezledach trwał dwa lata. Grupa przestępcza przemyciła 5 mln papierosów, 6 ton tytoniu i paliwa. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 6 mln zł.

Zatrzymanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która od stycznia 2018 r. do lutego 2020 r. działała na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Grupa zajmowała się przywozem z Obwodu Kaliningradzkiego wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy oraz paliw, które nie były zgłoszone do odprawy celnej. 

Warmińsko-mazurski Wydział Terenowy BIW MF zatrzymał 9 funkcjonariuszy KAS, którym przedstawiono zarzuty o charakterze korupcyjnym. Dotyczą one działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej i przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za odstąpienie od szczegółowej kontroli osób, towarów i samochodów wjeżdżających do Polski przez polsko-rosyjskie przejście graniczne w Bezledach. W ten sposób zatrzymani ułatwiali przewóz wyrobów akcyzowych, papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz paliwa, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. 

Ustalenia śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku

Wyroby tytoniowe, głównie papierosy, a także tytoń i susz tytoniowy, były ukrywane w skrytkach w samochodach. Pojazdami przekraczano granicę polsko-rosyjską, a następnie towary były przewożone do miejscowości Susz oraz na teren Słupska, skąd były sprzedawane okolicznym mieszkańcom. Przemycony olej napędowy i benzynę, po zlaniu do zbiorników na terenie hali wynajmowanej przez przestępców, sprzedawano bezpośrednio mieszkańcom Bartoszyc i okolic.

Areszt dla podejrzanych

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 4 przemytników i 9 funkcjonariuszy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do 6 wniosków prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec czwórki przemytników oraz jednego miesiąca wobec 2 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wobec pozostałych 3 podejrzanych zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Zabezpieczenia majątkowe

Mienie podejrzanych o przemyt i korupcję zostało zabezpieczone na poczet przyszłych kar i środków karnych. Chodzi o prawie 29 tys. euro, prawie 9 tys. dolarów, 1000 zł, a także pojazdy mechaniczne oraz monety wartościowe. Sprawa ma charakter rozwojowy.