W czwartek na terenie województwa opolskiego istnieje ryzyko przekroczenia drugiego poziomu informowania o ozonie. Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, na zagrożonym terenie mieszka około 350 tysięcy osób.

Jak poinformowało WCZK w Opolu, w czwartek do godzin wieczornych na terenie województwa opolskiego istnieje ryzyko przekroczenia drugiego poziomu informowania o obecności ozonu w powietrzu. Powodem zwiększenia ilości tego gazu są m.in. wysokie temperatury powietrza i intensywne nasłonecznienie.

Przekroczenie norm informowania dla ozonu obejmuje powiat opolski z miastem Opole i powiat kędzierzyńsko-kozielski z miastem Kędzierzyn-Koźle. Na terenie objętym ostrzeżeniem mieszka około 350 tysięcy osób.

Dlaczego przekroczenie norm może być niebezpieczne?

Nadmierne stężenie ozonu w powietrzu jest zagrożeniem głównie dla osób cierpiących z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), ludzi starszych, kobiet w ciąży oraz dzieci, a także osób zdrowych, ale szczególnie wrażliwych na ozon.

Jak informuje WCZK, możliwe jest przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszlu, czy nasilenie objawów astmy, a podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu).

Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

Zalecane jest ograniczenie do minimum aktywności fizycznej na zewnątrz, a dla wrażliwych grup ludności dodatkowo unikanie przebywania na wolnym powietrzu i unikanie aktywności fizycznej na zewnątrz.