Nowy rok akademicki w Lublinie rozpoczęty. Pierwsze immatrykulacje odbyły się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskie. Jako pierwsi w poczet studentów przyjęci zostali ci z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Uroczyste immatrykulacje, czyli przyjęcie w poczet studentów, odbyły się dzisiaj na UMCS  między innymi na wydziałach Politologii i Dziennikarstwa, Nauk o Ziemi i Gosp. Przestrzennej,  Historii i Archeologii czy Prawa i Administracji. 

W roku akademickim 2022/2023 naukę na pierwszym roku studiów w UMCS, na wszystkich trybach, rozpocznie niemal 6900 studentów . 

Jak podkreślają władze UMCS, dużym zainteresowaniem uczelnia cieszy się wśród cudzoziemców. W tym roku naukę na lubelskiej uczelni rozpocznie aż 700 obcokrajowców reprezentujących 46 krajów świata.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, odbędzie się 21 października o godz. 11:00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS.
Opracowanie: