Nowe kierunki studiów w tegorocznej rekrutacji oferują lubelskie uczelnie. To m.in. ekobiznes, sztuczna inteligencja i kryminalistyka w biogospodarce. Elektroniczna rejestracja na studia kończy się w lipcu.

Największa uczelnia we wschodniej Polsce - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - oferuje kandydatom podczas tegorocznej rekrutacji kilka nowości. Wśród nich są takie kierunki, jak m.in.: studia śródziemnomorskie - podróże historyczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, technical physics (fizyka techniczna), ekobiznes. Jako podano, ten ostatni kierunek jest unikatowy w skali kraju ze względu na to, że stanowi połączenie aspektów ekonomicznych i zarządzania z działaniami prośrodowiskowymi. 

Uczelnia kształci 18 tys. studentów i z roku na rok rozszerza ofertę, dostosowując ją do oczekiwań młodych ludzi oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy - zaznaczyła rzecznik UMCS Aneta Adamska dodając, że uczelnia proponuje również możliwość kształcenia na blisko 300 specjalnościach. Wśród nowych propozycji są m.in. archeologia konfliktu, techniki światłowodowe i fotoniczne, biologia molekularna. 

Uniwersytet Przyrodniczy z pięcioma nowościami

Jak podał Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, w tegorocznej rekrutacji jest ponad 50 kierunków studiów, w tym pięć nowości, jak np. kryminalistyka w biogospodarce. "Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi w zakresie diagnostyki kryminalistycznej zwierząt, związanej m.in. z nieprawidłowościami przy produkcji żywności, kłusownictwem, handlem dzikimi zwierzętami i gatunkami zagrożonymi oraz fałszerstwami. Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w laboratoriach kryminalistycznych policji, laboratoriach specjalistycznych wojska; organach ścigania; jako biegły sądowy (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego i prób środowiskowych" - przekazano w komunikacie. 

Dwa nowe kierunki na Politechnice Lubelskiej

Rzeczniczka Politechniki Lubelskiej Iwona Czajkowska-Deneka poinformowała, że w nadchodzącym roku akademickim uczelnia uruchomi dwa nowe kierunki. Studenci inżynierii pojazdów zdobędą kompetencje zawodowe w zakresie podstaw projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych pojazdów samochodowych oraz lekkich statków powietrznych, natomiast program studiów z inżynierii recyklingu jest ściśle ukierunkowany na problematykę przetwarzania odpadów w produkty użyteczne. 

KUL z pięcioma nowymi propozycjami

Katolicki Uniwersytet Lubelski kształci obecnie ponad 9,8 tys. studentów na ponad 50 kierunkach studiów. W tegorocznym naborze znalazło się pięć nowości. Są to m.in. studia ze sztucznej inteligencji. Kierunek ma przygotować do podjęcia pracy w charakterze specjalisty w zakresie projektowania systemów inteligentnych, oceny przydatności systemów inteligentnych czy programisty. 

KUL uruchamia również italianistykę w trybie zdalnym. Jest to pilotażowy kierunek umożliwiający studiowanie języka włoskiego i kultury Włoch z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość. W toku studiów wykorzystane zostaną różnorodne innowacyjne narzędzia informatyczne i specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne. 

Natomiast Uniwersytet Medyczny w Lublinie uruchomi stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Jak podano na stronie internetowej, głównym celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwenta do pracy w różnych jednostkach ochrony zdrowia. "Baza kliniczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie umożliwia prowadzenie planowanych ćwiczeń i warsztatów przy pacjentach. Dodatkowo zajęcia będą odbywały się w warunkach symulowanych w Centrum Symulacji Medycznej" - podano. 

Uczelnie prowadzą rekrutację na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na UMCS i KUL rejestracja zakończy się 8 lipca, na Politechnice Lubelskiej - 10 lipca na większości kierunków. Z kolei na Uniwersytecie Przyrodniczym zapisy zakończą się 11 lipca, a 12 lipca na większości kierunków na Uniwersytecie Medycznym.