Pozyskanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze lub osoby, które założą rodzinny dom dziecka dla dzieci z Krakowa jest celem kampanii „Pomóż mi odnaleźć dom”, realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Według informacji organizatorów kampanii, liczba dzieci poszukujących domu jest w Krakowie, ale i w innych miastach, wciąż zbyt duża.

W ramach akcji "Pomóż mi odnaleźć dom" powstał wideo spot. Został opublikowany w internecie, pojawia się na ekranach w autobusach i tramwajach, na przystankach, w wybranych kinach przed seansami. Pracownicy MOPS-u zachęcają do dzielenia się filmikiem w mediach społecznościowych.

Tym razem wspólnie z UNICEF-em postawiliśmy na duży projekt reklamowy, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze lub mogących prowadzić rodzinne domy dziecka. Kandydatów szukamy zarówno w Krakowie, jak i powiatach krakowskim oraz wielickim. Ważne, by pieczą zastępczą mogły zostać objęte dzieci mieszkające w Krakowie. Pomóżmy im - zaapelował dyrektor krakowskiego MOPS Witold Kramarz, cytowany na stronie internetowej ośrodka.

MOPS prowadzi ciągły nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Dla zainteresowanych prowadzi szkolenia.

Rodziny współpracują z pracownikami zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej MOPS-u i psychologiem. Mogą liczyć również na wsparcie finansowe. Zgodnie z ustawą rodzinie zastępczej na każde dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Przewidziane jest też dofinansowanie wynikające z dodatkowych potrzeb, np. na wypoczynek dziecka poza miejscem zamieszkania, z tytułu zdarzeń losowych, na utrzymanie mieszkania lub domu, a raz w roku - na przeprowadzenie niezbędnego remontu.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje również wynagrodzenie, które w Krakowie znacznie przekracza obowiązujące kryteria ustawowe. W zależności od liczby przyjętych do pieczy dzieci, mowa o kwotach 3400 do 4300 zł brutto w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, 4500 do 5800 brutto w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 4500 do 5600 zł brutto dla rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.

Osoby, które chciałyby zostać rodzinami zastępczymi, mogą uzyskać informacje dzwoniąc pod numer telefonu 601 802 114 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.