Ponad 3,7 mln złotych ma kosztować przygotowanie dokumentacji koniecznej do rozbudowy obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. W ramach tej inwestycji około 2,5 kilometrowy odcinek drogi ma być poszerzony do trzech pasów i dostosowany do parametrów drogi ekspresowej. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała właśnie najkorzystniejszą ofertę na przygotowanie dokumentacji - poinformował Kaper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Najkorzystniejszą ofertę, która opiewa na 3 mln 751 tys. złotych, złożyła firma IVIA. Pozostałe firmy mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. 

Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej do standardów drogi ekspresowej, rozbudowy o dodatkowy pas i przebudowy węzła Modlniczka. Analizie podlegać będą też koszty tej inwestycji i oddziaływanie nowej drogi na środowisko. Od momentu podpisania umowy firma będzie mieć na przygotowanie dokumentacji 3 lata. 

Odcinek drogi krajowej 94, który GDDKiA chce poszerzyć ma ok. 2,5 km długości. Wykonawca, poza zaprojektowaniem dodatkowego pasa ruchu, będzie miał za zadanie opracowanie wariantów przebudowy tego odcinka w taki sposób, aby spełniał on parametry drogi ekspresowej. Dzięki temu w przyszłości droga stanie się fragmentem Północnej Obwodnicy Krakowa.

Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzony w l. 2020-21 wykazał, że tą drogą porusza się prawie 24 tys. pojazdów na dobę. Po udostępnieniu kierowcom budowanego właśnie odcinka Północnej Obwodnicy Krakowa S52 liczba pojazdów z pewnością się zwiększy, dlatego konieczna jest budowa trzeciego pasa.