Od czwartku, 19 maja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczyna wydawanie pakietów żywnościowych dla uchodźców wojennych. Dary będą przekazywane w namiotach na parkingu przy dawnym centrum handlowym Plaza.

Wnioski o wydawanie pakietów żywnościowych będą przyjmowane w godzinach od 8.30 do 14.00 - podaje portal krakow.pl. 

Dary żywnościowe trafią do osób, które:

  • nie zamieszkują w Centrach Pomocy Ukrainie prowadzonych przez MOPS;
  • nie zamieszkują w miejscu, gdzie zapewnia się zakwaterowanie i wyżywienie na koszt przyjmującego;
  • zamieszkują w miejscu, gdzie zapewnia się zakwaterowanie i wyżywienie na koszt przyjmującego, ale przyjmującemu nie przysługuje świadczenie pieniężne z tego tytułu z uwagi na upływ okresu 120 dni, a okres ten nie został przedłużony; 

Otrzymanie pakietów będzie możliwe po przedstawieniu:

  • dokumentu tożsamości (np. paszport);
  • dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL;
  • w przypadku pełnienia funkcji opiekuna tymczasowego wskazanie sygnatury akt sądowych sprawy.