​Samorząd województwa małopolskiego otrzymał w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych dofinansowanie w wysokości ponad 17,6 mln zł. Wniosek o objęcie dopłatą dotyczył 42 linii komunikacyjnych o długości 1426 km.

Wśród najdłuższych linii znalazły się połączenia na trasie m.in. Tarnów-Wysowa Zdrój (97 km), Nowy Sącz-Nowy Targ (80 km), Olkusz-Trzyciąż-Kraków (78 km) czy Nowy Sącz-Tarnów (71 km). 

Kontynuowane jest wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. Dzięki zwiększeniu dotacji dla Małopolski w ramach Funduszu Autobusowego możliwe będzie uruchomienie jeszcze większej liczby połączeń komunikacyjnych. 

Podpisana umowa z samorządem województwa obejmuje 42 linie autobusowe o łącznej długości 1426 km. Wychodzimy naprzeciw potrzebom Małopolan. Tworzymy siatkę połączeń komunikacyjnych, dzięki której w szczególności mieszkańcy mniejszych miejscowości będą mieli możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkoły, placówek zdrowia czy innych instytucji publicznych - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

Środki, które gwarantuje podpisana dzisiaj umowa oraz środki budżetu województwa dają w 2023 roku możliwość zwiększenia liczby linii przewozowych do 42. Warto również podkreślić, że w przyszłym roku, już od 1 stycznia, operatorem wszystkich linii uruchamianych przez województwo będą Koleje Małopolskie. Tak więc rozwój siatki połączeń w ramach marki Autobusowych Linii Dowozowych (ALD) będzie kolejnym etapem budowania spójnego systemu transportu publicznego na terenie województwa małopolskiego - dodał marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

 

Opracowanie: