W akcję "Zima" w Krakowie zaangażowane są wszystkie służby miejskie, które będą odpowiedzialne za utrzymanie stanu dróg i chodników. W akcję zaangażowanych będzie 265 jednostek, w tym 73 solarki. W Krakowie zgromadzono 17 tys. ton soli, 3207 ton piasku i 574 tony chlorku wapnia. Wszystko po to, żeby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo na ulicach i chodnikach.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania całodobowo monitoruje prognozy pogody i temperaturę nawierzchni. Dodatkowo na bieżące kontrolowanie stanu ulic pozwala monitoring miejski. Zgłoszenia o oblodzeniu i opadach mogą przysyłać też sami mieszkańcy. Można to zrobić bezpośrednio do dyspozytorni, mailowo na adres interwencje24h@mpo.krakow.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 646 23 61. Zakaz używania soli obowiązuje na terenach zielonych. Tam ze względu na bezpieczeństwo zwierząt i przyrody, służby odśnieżają mechanicznie, a przed oblodzeniem chroni piasek. Miasto przypomina również właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu z dachów, usuwania sopli i odśnieżania chodników. Zalegający śnieg na dachach oraz powstające sople zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. Grube warstwy śniegu na dachach mogą także doprowadzić do katastrof budowlanych.

Akcja "Zima" w Krakowie

Sprzęt biorący udział w akcji:

 • 73 solarki;
 • 39 jednostek do utrzymania chodników;
 • 42 zespoły do utrzymania obiektów inżynierskich;
 • 9 zespołów do wywozu śniegu;
 • 58 jednostek do utrzymania ulic;
 • 38 zespołów do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych;
 • 6 zespołów do utrzymania miejsc postojowych

Ważne adresy mailowe i numery telefonów:

 • MPO: 12 646 23 61, interwencje24h@mpo.krakow.pl;
 • Wodociągi Miasta Krakowa - całodobowe telefony: 994, 12 424 23 03, 12 422 92 05, 800 130 060, na bieżąco aktualizowana strona internetowa: wodociagi.krakow.pl
 • MPK - całodobowe numery telefonów: 19 150, 12 254 13 00
 • MPEC - całodobowe telefony: 993, 12 644 18 72, na bieżąco aktualizowana strona internetowa: mpec.krakow.pl
 • Straż miejska - telefon alarmowy: 986
 • ZDMK - całodobowy telefon: 12 616 75 55
 • ZZM - 12 201 02 42