Przedsmak brexitu dla obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii. To krótki film umieszczony na oficjalnym koncie na Twitterze brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dotyczy procedur, który należy spełnić, aby kontynuować na Wyspach pracę, posiadać dostęp do bezpłatnej służby zdrowia i pobierać świadczenia po wyjściu Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty.

Bez większych fanfar, miedzy świętami a Sylwestrem, władze rozpoczynają tym samym kampanię informacyjną. 

Żeby pozostać na Wyspach po 31 grudnia 2020 - czyli po zakończeni tzw. okresu przejściowego - musicie wystąpić o status osiedleńca - informuje komunikat na filmie. Dorosłą osobę kosztować to będzie 65 funtów, a dzieci poniżej 16. roku życia zapłacą połowę tej kwoty.

Po złożeniu aplikacji sprawdzona zostanie tożsamość kandydata, jego rezydentura - czy mieszka na Wyspach nieprzerwanie przynajmniej od 5 lat - oraz kartoteka policyjna. Osoby, które mają na koncie poważne przestępstwa i wyroki, mogą zostać zmuszone do opuszczenia Wielkiej Brytanii bez względu na to, czy spełniają pozostałe kryteria.

System będzie funkcjonował od marca przyszłego roku, ale już teraz brytyjskie władze sygnalizują, jakie będą wymagania. Wprawdzie porozumienie w sprawie brexitu zawarte z Brukselą nie zostało jeszcze ratyfikowane przez Izbę Gmin, kwestia statusu obywateli Unii Europejskiej mieszkających na Wyspach została rozwiązana. Rząd Wielkiej Brytanii podjął jednostronną decyzję o zagwarantowaniu im możliwości pozostania. Po spełnieniu wymagań, obywatele Unii będą dysponowali takimi samymi prawami jak Brytyjczycy.

Opracowanie: