Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 potwierdziły wspólny start w wyborach parlamentarnych. "Nie może być tak, że Polacy będą wybierać albo starą prawicę, albo nową lewicę - mają też do wyboru, pierwszy raz chyba od wielu, wielu lat, formacje współpracujące, potrafiące się porozumieć mimo różnic" - powiedział lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. "To nie jest tak, że zawarliśmy porozumienie tuż przed wyborami. Do podpisania porozumienia doszło przede wszystkim dlatego, że ja miałem okazję poznać pana prezesa" - tłumaczył Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.

PSL i Kukiz'15 podpisały porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu.


Budujemy mosty porozumienia, Koalicja Polska staje się faktem. Łączy nas wspólnota programowa, wspólnota wartości, wspólnota ideałów i chęci walki o nie. To nie jest łatwa droga, nie idziemy droga na skróty - podkreślił lider ludowców. Nie chcemy, żeby Polacy wybierali mniejsze zło, nie chcemy być statystami w PO-PiS-owej walce i wojnie domowej politycznej, która rozgorzała na dobre, niestety, przez te ostatnie cztery lata - dodał.

Bez pieniędzy, bez niczego, bez struktur nie bylibyśmy w stanie zrobić nic. Wspólnie doprowadzimy do tego, że powstanie w Polsce opcja centrowa, która skończy z partyjniactwem i która doprowadzi do budowy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, gdzie wszyscy żyjemy w zgodzie, gdzie wszyscy naprawdę się szanujemy i gdzie te wszystkie światopoglądy są zepchnięte na trzeci plan, a liczy się przede wszystkim jedno - przyzwoitość - mówił Kukiz.


Pakiet obywatelski, gospodarczy i antykorupcyjny


Porozumienie podpisane przez PSL i Kukiz’15 obejmuje trzy pakiety: obywatelski, gospodarczy i antykorupcyjny.

W ramach pakietu obywatelskiego PSL i Kukiz'15 chcą: zmienić ordynację wyborczą na mieszaną tak, by przynajmniej połowa Sejmu wybierana była w jednomandatowych okręgach wyborczych, wprowadzić głosowanie internetowe, wprowadzić możliwość odwołania posła w trakcie kadencji, wprowadzić e-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw. Senat chcemy przekształcić w Izbę samorządową, dokonamy dekoncentracji administracji publicznej. Nie tylko w Warszawie powinny być urzędy - mówił Kukiz.

Stronnictwo i Kukiz'15 postulują także ustanowienie raz w roku dnia referendalnego zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym. Próg frekwencyjny przy referendum ogólnokrajowym zostałby obniżony do 30 proc., a dostosowanie się władz do wyniku referendum będzie obligatoryjne.

Według planów PSL-u i Kukiz’15, wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz sędziów pokoju obywać się będzie w wyborach powszechnych.

Pakiet gospodarczy zawiera: dobrowolność w opłacie składek ZUS przez przedsiębiorców, zwolnienie seniorów z obowiązku opłacania podatku dochodowego od emerytur i rent.

Będziemy również dążyć do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Naszym celem jest 50 proc. OZE w polskim miksie energetyczny - podkreślił Kukiz.

W ramach pakietu antykorupcyjnego, będą dążyć do wprowadzenia ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15 w życie. Ustawa ta - zdaniem Kukiza - zwiększa przejrzystość i jawność życia z polityki oraz eliminuje z polityki wszystkie osoby skazane za przestępstwa korupcyjne.