„Proszę, byście wnosili własny wkład w to nasze wspólne zwycięstwo, w umożliwienie dalszego marszu ku polskiej wersji państwa dobrobytu” - pisze Jarosław Kaczyński w liście adresowanym do członków, sympatyków i wyborców partii rządzącej. Onet jako pierwszy zapoznał się z tym dokumentem.

Prezes PiS podkreśla, że Polska Plus jest tworzona przez PiS i obóz Zjednoczonej Prawicy, a ich wspólnym dążeniem jest przekształcenie Polski w państwo dobrobytu. W efekcie wszyscy polscy obywatele - niezależenie od miejsca urodzenia czy pochodzenia - mieli takie same szanse na godne życie. Prezes PiS zaznacza również, że celem jest osiągnięcie dla wszystkich obywateli takiego poziomu życia, jakim cieszą się mieszkańcy najzamożniejszych europejskich krajów.

Polska Plus, o którą - według prezesa PiS - walczy partia rządząca, to kraj zapewniający godne życie wszystkim, a nie tym korzystającym z "nieformalnych układów" i "nieuzasadnionych przywilejów".

Po drugiej stronie znajduje się opisywana przez prezesa Polska Minus, w której nie dba się "o dobro wspólne, o interes ogółu obywateli, tylko o interesy wybranych środowisk i grup społecznych". Jak podkreśla Jarosław Kaczyński, Polska Minus, dzieli Polaków na "lepszych" i "gorszych".

Aby uchronić obywateli przed życiem w takim państwie, Jarosław Kaczyński wzywa do przedwyborczej mobilizacji. Zaznacza, że wynik wyborów parlamentarnych nie jest jeszcze przesądzony i konieczna jest aktywność osób popierających PiS.

"A zatem, Szanowni Państwo, chciałbym prosić Was wszystkich i każdego z osobna, byście na tyle, na ile jest to możliwe, niezależnie od tego, czy jesteście członkami czy też sympatykami Prawa i Sprawiedliwości, do ostatnich chwil kampanii brali w niej udział, byście wnosili własny wkład w to nasze wspólne zwycięstwo, w umożliwienie dalszego marszu ku polskiej wersji państwa dobrobytu" - pisze Kaczyński.

"Jeśli zależy Wam na zwycięstwie PiS, jeżeli chcecie kontynuacji polityki dobrej zmiany, to nie pozwólcie uśpić się wynikom sondaży; nic nie jest przesądzone" - twierdzi poseł.

Starcie liderów w debacie "Po prostu Polska"

 

Kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej. Po debatach tematycznych z cyklu "Po prostu Polska" organizowanych wspólnie przez RMF FM, Interię i "Dziennik Gazetę Prawną", a które dotyczyły m.in. zdrowia, gospodarki i kwestii światopoglądowych, czas na konfrontację liderów. Na program zapraszamy w środę, 9 października o godz. 18.

Jak będzie wyglądać debata?

Pierwsza część debaty liderów "Po prostu Polska" składać się będzie z trzech serii pytań - o politykę zdrowotną, sprawy światopoglądowe i politykę społeczną. Każdy z gości będzie miał 45 sekund na odpowiedź.

W drugiej części pytania zadawać będą dziennikarze portalu Interia.pl i "Dziennika Gazety Prawnej". Tym razem politycy będę mieli 2 minuty na odpowiedź.

W trzeciej części goście debaty będą nawzajem zadawać sobie pytania. Przewidujemy trzy serie takich pytań. Goście będą losować w trakcie programu koperty z nazwiskami kolejnych interlokutorów. 

Czwarta część stanowić będzie podsumowanie debaty. Każdy z polityków będzie miał 45 sekund na swobodną wypowiedź, w której zachęci do głosowania na swoje ugrupowanie. 


Opracowanie: