Unijni ministrowie spraw zagranicznych rozszerzyli czarną listę przedstawicieli białoruskiego reżimu objętych sankcjami wizowymi. Na liście znalazło się 19 nowych nazwisk w tym sędziowie skazujący opozycjonistów.

W styczniu UE wznowiła sankcje wizowe wobec prawie 160 przedstawicieli reżimu Białorusi, w tym prezydenta Alaksandra Łukaszenki i jego dwóch synów. Zamrożono również ich aktywa. Dopóki decyzja ministrów spraw zagranicznych nie zostanie przetłumaczona na wszystkie języki i opublikowana Dzienniku Urzędowym UE, aneksy do decyzji Rady UE, gdzie są nazwiska nowych osób objętych sankcjami, pozostają poufne.

Wiadomo, że są wśród nich przedstawiciele białoruskiego wymiaru sprawiedliwości orzekający w sprawach na tle politycznym, oraz rektorzy szkół, z których usuwani są działający w opozycji studenci.