Senat przyjął jednogłośnie ustawę sankcyjną, która zakłada m.in. embargo na import węgla z Rosji i Białorusi oraz zamrożenie majątków osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną. Do ustawy izba wniosła poprawki o zakazie importu gazu LPG oraz o tym, że o wpisie na listę decydował będzie premier.

Za przyjęciem z poprawkami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego głosowało 99 senatorów. 

Sejm tzw. ustawę sankcyjną uchwalił w czwartek. Regulacja zakłada m.in. wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej. Na liście mogą znaleźć się osoby lub podmioty wspierające rosyjską agresję na Ukrainie, a także wspierające naruszenia praw człowieka i represje w Rosji, i na Białorusi. 

Senat przyjął do ustawy szereg poprawek. Jedna z nich zakłada, że to premier, nie szef MSWiA będzie decydować o wpisie danego podmiotu na listę sankcyjną. Akceptację Senatu uzyskała także poprawka o zakazie importu z Rosji i Białorusi skroplonego gazu LPG. 

Ustawa wróci do Sejmu. 

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyjęta bez poprawek

Senat jednogłośnie przyjął bez poprawek natomiast nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ma on m.in. usprawnić rejestrację ukraińskich uchodźców w systemie PESEL. 

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw bez poprawek głosowało 99 senatorów. 

Sejm nowelizację uchwalił 8 kwietnia. Regulacja doprecyzowuje i uzupełnia dotychczasowe przepisy dotyczące ukraińskich uchodźców. 

Choć do noweli nie przyjęto żadnych poprawek, senatorowie podczas prac zgłaszali uwagi i potrzebne zmiany. Mają one zostać uwzględnione przy okazji kolejnej nowelizacji, planowanej jeszcze w tym miesiącu. 

Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.