"Nancy Pelosi wyraziła podziw dla Polski za stanowczość, jaką okazuje wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mówiliśmy sporo o Ukrainie i scenariuszach, które będą wynikać z tej wojny" - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau w Waszyngtonie po spotkaniu z przewodniczącą Izby Reprezentantów USA.

Przede wszystkim podziękowałem pani spiker za amerykańskie przywództwo w wolnym świecie, szczególnie teraz, w tak trudnych sprawach, kiedy architektura bezpieczeństwa ze względu na agresję Rosji na Ukrainę uległa załamaniu - powiedział Rau dziennikarzom po spotkaniu. Jak stwierdził, rozmowa z Pelosi potwierdziła jej reputację jako "ikony amerykańskiej polityki".

Poinformował, że "Pelosi wyraziła podziw dla Polski za stanowczość, jaką okazujemy wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, także stanowczość wobec innych presji i nacisków na nasz kraj". Mówiła o zaporze, którą zbudowaliśmy na granicy z Białorusią. Wskazała, że to jest taka pozycja, która wzbudza zrozumienie i poważanie wolnego świata - dodał.

Rau stwierdził, że w dyskusji z Pelosi o rosyjskiej mobilizacji oboje uznali, że może to być punkt zwrotny dla rosyjskiego społeczeństwa i w rosyjskiej polityce.

Jak powiedział, rozmowa dotyczyła też "bezpieczeństwa energetycznego Polski", a Pelosi z uznaniem wyraziła się o staraniach Polski, by uniezależnić się od Rosji.

Mówiliśmy także o pewnych podziałach w samej UE, dotyczących kwestii rosyjskiej agresji na Ukrainę - przekazał. Mówiliśmy o tym, na ile demokracje są odporne na takie przyszłe, niewiadome zdarzenia jak trudna energetycznie zima w Europie Zachodniej i na ile to może się przełożyć na pokusy skłaniania Ukrainy do przyprowadzenia Rosji do stołu negocjacyjnego - dodał.

Uznaliśmy razem, a pani spiker podkreśliła, że trudno sobie wyobrazić jakiegokolwiek zachodniego przywódcę, który siadałby przy takim stole negocjacyjnym (...) i odgrywał rolę arbitra - podkreślił. Jak dodał, po stronie amerykańskiej nie ma wątpliwości, że to do Ukrainy należy decyzja o ewentualnych negocjacjach z Rosją.

Pytany o toczone w Kongresie rozmowy na temat uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm - co wiąże się z szeregiem dodatkowych sankcji - Rau przyznał, że odbył na ten temat "ciekawe rozmowy" z kongresmenami i senatorami.

Odnosząc się do planowanej przez Rosję aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy, szef MSZ zapewnił, że spotka się to z odpowiedzią Zachodu w postaci kolejnej serii sankcji.

Bezwzględnie dalsze sankcje nastąpią, bo będzie to kolejny akt międzynarodowego bezprawia, na które wspólnota międzynarodowa zgodzić się nie może - oświadczył.

Konflikt Azerbejdżanu z Armenią

Rau zwrócił także uwagę na aktywność Pelosi i Waszyngtonu w sprawie wznowionego konfliktu Azerbejdżanu z Armenią oraz na fakt, że Pelosi wyraziła poparcie dla Armenii podczas wizyty w Erywaniu.

Pani spiker była pod dużym wrażeniem tej wizyty i wskazywała, że zainteresowanie Stanów Zjednoczonych konfliktem na Południowym Kaukazie może zmienić - i ja bym bardzo chciał, żeby tak się stało - geopolityczną perspektywę i geopolityczne myślenie politycznych elit Armenii - powiedział szef polskiej dyplomacji. To jest coś, co by zmieniło konstelację na Południowym Kaukazie - dodał.

Czwartek jest ostatnim dniem trwającej 10 dni wizyty ministra Raua w USA, najpierw w Nowym Jorku podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a później w Waszyngtonie. Poza spotkaniem z Pelosi w amerykańskiej stolicy Rau odbył rozmowy z szeregiem kongresmenów i senatorów zaangażowanych w stosunki polsko-amerykańskie, a także spotkał się z szefami najważniejszych think tanków.