Państwo chce walczyć z dopalaczami. Pomóc mają nowe przepisy, które zakładają m.in., że w czasie badania nowych substancji nie będzie można ich sprzedawać. Nowe prawo przewiduje także szybki sposób identyfikacji nowych substancji odurzających i natychmiastowe wpisywanie kolejnych szkodliwych składników dopalaczy na listę związków chemicznych kontrolowanych.

Projekt tej ustawy jest już w Senacie. Będzie też nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - zapowiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Projekt przewiduje zakaz reklamy sugerującej, że zażycie tego typu substancji wprowadza w stany pobudzające, w stany euforyczne - mówił minister na konferencji prasowej w Łodzi.

Trzeci etap to ocena szkodliwości określonych substancji pojawiających się na rynku. Obowiązywać będzie zakaz sprzedaży nowej substancji do czasu, kiedy zostanie ona przebadana. Niestety na te nowe przepisy przyjdzie nam poczekać kilka miesięcy.

A statystyki są zatrważające. Tylko w Łodzi po zażyciu dopalaczy na oddział toksykologii trafiło w tym roku około czterdziestu osób. W Polsce jest ponad 250 sklepów z dopalaczami i niemal każdego dnia przybywają nowe.