Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin powiadomił Radę Federacji, Dumę Państwową i rząd o otrzymaniu od Krymu i Sewastopola wniosków o przyjęcie w skład FR - poinformowała służba prasowa Kremla. Według niej, wnioski takie na ręce prezydenta przesłały Rada Państwowa Krymu i zgromadzenie ustawodawcze Sewastopola.

Sewastopol formalnie nie jest częścią należącej do Ukrainy Autonomicznej Republiki Krymu i podlega bezpośrednio władzom w Kijowie na prawach obwodu.  

Służba prasowa Kremla podała, że Putin powiadomił inne organy władzy o otrzymaniu tych wniosków zgodnie z art. 6 ustawy konstytucyjnej o trybie przyjmowania do Federacji Rosyjskiej i tworzenia w jej składzie nowego podmiotu FR.  

O godz. 15 czasu moskiewskiego (godz. 12 czasu polskiego) Putin wygłosi orędzie do Zgromadzenia Federalnego. Najprawdopodobniej odniesie się do wniosków Krymu i Sewastopola. Zgromadzenie Federalne tworzą dwie izby parlamentu Rosji: niższa - Duma Państwowa i wyższa - Rada Federacji.  

Wczoraj Putin podpisał już dekret o uznaniu Krymu za suwerenne i niepodległe państwo.

Duma z zadowoleniem przyjęła wolę Krymu

Duma Państwowa, izba niższa parlamentu Rosji, przyjęła dziś specjalną uchwałę "O sytuacji na Krymie", w której z zadowoleniem odniosła się do wyrażonej w niedzielnym referendum przez mieszkańców półwyspu, w tym Sewastopola, woli wejścia w skład FR.

Duma wyraziła przekonanie, że organy władzy państwowej Krymu będą podtrzymywać na jego terytorium międzyetniczną i międzywyznaniową zgodę, a także językową różnorodność. 

Izba także zadeklarowała, że swoimi decyzjami i działaniami będzie sprzyjać społeczno-gospodarczemu rozwojowi Krymu, pomyślności jego mieszkańców, pokojowi, spokojowi i zgodzie na terytorium tej republiki.

(mpw)