Pozarządowy zespół krytycznie ocenił koordynację pomocy humanitarnej ONZ dla Haiti po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi w tym kraju 12 stycznia. Jego zdaniem wysiłkom ONZ na rzecz pomocy i zapewnienia bezpieczeństwa brakuje właściwej koordynacji z miejscowymi, haitańskimi organizacjami.

W rezultacie w obozach dla przesiedlonych ofiar trzęsienia ziemi doszło do przypadków wykorzystywania seksualnego kobiet i dziewcząt i innych nadużyć. W obozach tych przebywają setki tysięcy ludzi, którzy stracili domy w wyniku kataklizmu.

Podobnie krytyczny raport ogłosiła dwa tygodnie temu Human Rights Watch, nowojorska organizacja obrony praw człowieka.