Na miesiąc przed wyborami pracę samorządowców w swej miejscowości pozytywnie ocenia 61 procent badanych - podaje CBOS. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły notowania prezydenta. Nieznacznie spadła też ocena Senatu.

Działalność władz lokalnych w swojej miejscowości dobrze ocenia w październiku 61 proc. badanych (spadek o 1 punkt), a źle 29 proc. (wzrost o 1 punkt). Zastrzeżenia do ich funkcjonowania najczęściej wyrażają mieszkańcy małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców), osoby starsze, niezamożne, niezadowolone z własnej sytuacji materialnej.

Jak oceniamy innych?

W październiku notowania obu izb parlamentu zmieniły się w niewielkim stopniu; minimalnie pogorszyły się opinie o działalności Senatu. Jego działalność dobrze ocenia co czwarty respondent (25 proc; spadek o 3 pkt proc.), a źle - 46 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.).

W przypadku Sejmu utrzymują się efekty wrześniowej poprawy - pozytywnie o pracy posłów wypowiada się 26 proc. badanych (bez zmian w porównaniu z wrześniem), a negatywnie - 57 proc. (spadek o 3 punkty proc.)

Minimalnie lepsze niż we wrześniu są oceny prezydenta. 75 proc. respondentów chwali pracę Bronisława Komorowskiego (wzrost o 2 punkty w porównaniu z wrześniem). Krytyczni są wobec niego najczęściej najmłodsi, źle sytuowani ankietowani, osoby uczestniczące w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, a także zwolennicy PiS (oraz Solidarnej Polski i Polski Razem) i Nowej Prawicy.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 9-15 października na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

(mn)