Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki proponuje, by minister sportu zleciła przeprowadzenie kontroli w PZPN, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, by wystąpiła do sądu o ustanowienia kuratora w związku.

Na zwołanym w trybie nadzwyczajnym posiedzeniu komisji posłowie wysłuchali wyjaśnień prezesa Grzegorza Laty w sprawie ujawnionych w piątek nagrań mogących świadczyć o korupcji w PZPN.

Szef związku spieszył się jednak na samolot do Kijowa, gdzie w piątek odbędzie się losowanie grup Euro 2012, dlatego na odpowiedzi pozostało mu tylko kilka minut. Zapewnił jednak, że chętnie przyjdzie na kolejne posiedzenie komisji, jeśli tylko zostanie zaproszony.

Po wyjściu Laty posłowie przyjęli dezyderat autorstwa PO. Odrzucili natomiast propozycję PiS o natychmiastowe wystąpienia do sądu przez minister Joannę Muchę o wyznaczenie kuratora w PZPN.

Burzę wokół związku wywołała publikacja nagrań dokonanych przez byłego sponsora i działacza PZPN Grzegorza Kulikowskiego, który sugeruje, że Kręcina i Lato mogli dopuścić się korupcji przy przetargu na budowę nowej siedziby związku. Obaj temu zaprzeczają. Wczoraj zarząd PZPN odwołał Kręcinę.

Burzę wokół PZPN wywołała publikacja nagrań dokonanych przez współpracującego ze związkiem Grzegorza Kulikowskiego, który sugeruje, że Lato i Kręcina mogli dopuścić się korupcji przy jednym z przetargów na budowę nowej siedziby związku. Sprawa wyszła na jaw tuż przed piątkowym Walnym Zgromadzeniem PZPN, ale delegaci odrzucili wniosek o dopisanie do porządku obrad głosowania nad odwołaniem Laty. Obaj działacze nie czują się winni i zapowiedzieli walkę o ochronę dobrego imienia. Kręcina powiedział, że cała sprawa jest szantażem ze strony Kulikowskiego.

Nagrania trafiły do minister sportu i turystyki Joanny Muchy, która jeszcze w piątek złożyła do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Taśmy przekazała też do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

57-letni Kręcina z PZPN był związany od 1983 roku, kiedy obronił doktorat na AWF w Krakowie. Początkowo w piłkarskiej centrali piastował funkcje w Wydziale Szkolenia. Później był m.in. dyrektorem ds. marketingu i organizacji imprez PZPN. Funkcję sekretarza generalnego pełnił od 1999 roku. W październiku 2008 roku startował w wyborach na prezesa związku, które wygrał Lato.