Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów krwi po szczepieniu preparatem AstraZeneki jest bardzo niskie – poinformowała Europejska Agencja Leków. Według EMA zakrzepy krwi powinny być jednak wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne tej szczepionki.

EMA poinformowała o występowaniu bardzo rzadkich przypadków zakrzepów krwi w połączeniu z niskim poziomem płytek krwi w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu tym preparatem.

"Jak dotąd większość zgłoszonych przypadków wystąpiła u kobiet w wieku poniżej 60 lat w ciągu dwóch tygodni po szczepieniu. Na podstawie dostępnych obecnie dowodów nie potwierdzono konkretnych czynników ryzyka" - podała EMA.

Agencja podkreśliła jednocześnie, że korzyści ze stosowania szczepionki AstraZeneca w zapobieganiu Covid-19 przewyższają ryzyko działań niepożądanych. Przekazała też, że "prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów krwi po szczepieniu preparatem AstraZeneki jest bardzo niskie".

Ryzyko śmierci z powodu Covid-19 jest dużo wyższe niż ryzyko śmierci z powodu efektów ubocznych szczepionki. Preparaty te pomagają nam w walce z Covid-19 i musimy kontynuować ich podawanie - powiedziała na konferencji szefowa EMA Emer Cooke.

EMA analizowała 86 przypadków

EMA stwierdziła, że zbadane zakrzepy krwi wystąpiły w żyłach mózgu (zakrzepica zatok żylnych mózgu, CVST) i brzucha (zakrzepica żył trzewnych) oraz w tętnicach.

Agencja przeprowadziła szczegółową analizę 62 przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu i 24 przypadków zakrzepicy żył splanchnicznych zgłoszonych w unijnej bazie danych bezpieczeństwa leków (EudraVigilance) na dzień 22 marca 2021 r., z których 18 zakończyło się zgonem.

Zdaniem EMA jednym z prawdopodobnych wyjaśnień połączenia zakrzepów krwi i małej liczby płytek krwi jest odpowiedź immunologiczna prowadząca do stanu podobnego do tego, jaki czasami obserwuje się u pacjentów leczonych heparyną. Agencja zapowiedziała, że będzie prowadzić dalsze badania w tej sprawie.

Dr Sabine Strauss z EMA na konferencji prasowej podkreśliła, że ważne jest, by lekarze i osoby zgłaszające się do szczepienia zwracały uwagę na wszelkie możliwe symptomy, jakie pojawiają się w pierwszych dwóch tygodniach po podaniu preparatu.

Kiedy zgłosić się po pomoc?

Pacjenci powinni natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli wystąpią u nich następujące objawy:

- duszność,

- ból klatki piersiowej,

- obrzęk nogi,

- uporczywy ból brzucha,

- objawy neurologiczne, w tym silne i uporczywe bóle głowy lub niewyraźne widzenie,

- małe plamy krwi pod skórą poza miejscem zastrzyku.

Szczepionka firmy AstraZeneca składa się z innego wirusa (z rodziny adenowirusów), który został zmodyfikowany tak, aby zawierał gen do wytwarzania białka z SARS-CoV-2. Najczęstsze działania niepożądane są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu.