Żadne nieświadome błędy związane z nowymi regulacjami (Polskim Ładem) nie spotkają się z sankcjami. Takie zapewnienie przekazał zastępca szefa KAS Mariusz Gojny Rzecznikowi MŚP Adamowi Abramowiczowi.

Biuro rzecznika przekazało w środę, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do Krajowej Administracji Skarbowej ws. Polskiego Ładu. Jego sugestia dotyczyła tego, żeby dwa pierwsze kwartały 2022 roku zostały poświęcone na pomoc w praktycznym wdrożeniu Polskiego Ładu. Poprosił, żeby  działania urzędników administracji skarbowej nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom.

W liście skierowanym do rzecznika, zastępca szefa KAS Mariusz Gojny przyznał, że zakres i kierunek wprowadzonych zmian w ramach Polskiego Ładu wywołuje szereg pytań i wątpliwości wśród podatników. "Dlatego też Krajowa Administracja Skarbowa podjęła szereg działań informacyjnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach i zmianach podatkowych wynikających z nowych przepisów" - podkreślił.

Narzędzia dla przedsiębiorców

Wymienił m.in. uruchomienie dedykowanej infolinii w zakresie zmian podatkowych związanych z Polskim Ładem (pod nr tel. 22 765 64 64), uruchomienie dodatkowej linii w Krajowej Informacji Skarbowej (pod nr tel. 22 330 03 30 dla połączeń z tel. komórkowych lub 801 055 055 dla połączeń z tel. stacjonarnych).

Na pytania telefoniczne z obszaru Polskiego Ładu będą odpowiadać przeszkolone grupy ekspertów. Połączenia dotyczące Polskiego Ładu na infolinii KIS będą traktowane priorytetowo, a w urzędach skarbowych zostaną wdrożone zmiany, dzięki którym interesanci w sprawie nowych zasad opodatkowania będą mogli umawiać się na wizyty do godziny 19.  


"Jesteśmy świadomi wyzwań stających przed przedsiębiorcami"

"Realizując nasze obowiązki, staramy się wspierać podatników we właściwym wypełnianiu ich obowiązków. Wsparcie to nabiera szczególnego znaczenia w momencie wprowadzenia tak kompleksowych zmian, jak te zawarte w przepisach Polskiego Ładu. Jesteśmy bowiem świadomi wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, związanych z wprowadzeniem nowych zasad opodatkowania" - dodał Gojny.

W piśmie przedstawiciel KAS zaznaczył, że wspieranie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów wprowadzających Polski Ład będzie również nadrzędną zasadą, jaką kierować się będą pracownicy jednostek Krajowej Administracji Skarbowej w toku podejmowanych czynności sprawdzających lub kontroli.

"Naszym wspólnym celem jest, aby korzystne dla zdecydowanej większości podatników rozwiązania, jakie zawarto w Polskim Ładzie, zostały w rzeczywistości osiągnięte. Rozumiem, że wprowadzenie tak istotnych zmian może powodować pewne trudności. Stąd mogę Pana (Rzecznika MŚP - przyp. red.) zapewnić, że żadne nieświadome błędy związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcją" - podsumował Gojny.