"Bardzo proszę o pomoc w sprawie emeryta pobierającego emeryturę i pracującego na pełnym etacie. Jakie są wytyczne, aby emeryt pracujący nie stracił na wynagrodzeniu?" - to treść jednego z wielu maili, jaki wpadł do naszej skrzynki fakty@rmf.fm, w trakcie akcji RMF FM "Polski Ład - Rozwiewamy wątpliwości". Stworzyliśmy zespół ekspertów złożony z urzędników Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej. To oni odpowiadali na zadawane przez Was pytania, dotyczące rozliczania się z podatku przez emerytów, którzy wciąż sobie dorabiają.

Piątkowa konferencja:


Polski Ład - co to jest

Co m.in. zakłada Polski Ład? Wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany w składce zdrowotnej i ryczałcie. Nowe ulgi podatkowe, m.in. dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów i osób powracających do Polski.

Polski Ład to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5,1 tys. zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi 425 zł (1/12 z 5100 zł).

Od 2022 r. obowiązuje wyższy próg podatkowy, który został podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Oznacza to, że do podstawy obliczenia podatku, nieprzekraczającej 120 tys. zł, stosuje się 17 proc. stawkę podatku. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek oblicza się według stawki 32 proc.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5,1 tys. zł odliczana jest zarówno w rocznym obliczeniu podatku według skali podatkowej (w PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-40A) jak i przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku.

Jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.

Polski Ład - Wy zadajecie pytanie, eksperci odpowiadają

Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Czy odprawa emerytalna wliczana jest do limitu dochodu ulgi dla klasy średniej? Co zmieni się w deklaracji PIT 2? Jak zmieni się wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? Co z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę?

Wątpliwości i pytania dotyczące rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie wydają się nie mieć końca. Część z nich dotyczy emerytów, którzy nadal pracują.

Wątpliwości związane z zapisami rządowego Polskiego Ładu wyjaśniają eksperci KAS, ZUS i Ministerstwa Finansów.

Cytat

Dzień dobry, pracownik zatrudniony od 02.01.2021 r. na umowę o pracę ma przyznaną rentę z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem od 01.01.2017 r. (decyzja z 27.02.2017 r.) Renta przyznana na stałe. Pracownik osiągnął wiek emerytalny 65 lat w październiku 2021 r. Pozostaje w ciągłym zatrudnieniu. Czy może skorzystać z PIT 0 dla seniorów w 2022 r.? Czy należy potrącić składkę zdrowotną pomimo podatku 0 zł?
pyta Słuchacz.

Odpowiada pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

W takiej sytuacji nie można skorzystać z PIT-0, bo to dotyczy tylko osób, które osiągnęły wiek emerytalny, natomiast nie otrzymują żadnych świadczeń ZUS. Czyli: albo nie otrzymuje albo ma przyznane świadczenie, ale zawieszone na własny wniosek. W tym przypadku rencista rozlicza się tak, jak pozostali podatnicy. Jeżeli osiąga przychód może skorzystać z ulgi dla klasy średniej, gdzie próg obowiązuje od 68 412 złotych brutto do 133 692 złotych. Ta osoba powinna się zmieścić w tym progu - tzn. nie może mieć  ani złotówki mniej ani więcej, żeby skorzystać z ulgi.

Cytat

Bardzo proszę o pomoc w sprawie emeryta pobierającego emeryturę i pracującego na pełnym etacie. Jakie są wyliczenia wynagrodzenia, gdyż w nowym ładzie traci ok 250 zł. I jakie są wytyczne aby emeryt pracujący nie stracił na wynagrodzeniu. Emerytura brutto ok 2600,00 zł + Płaca brutto 3400,00 zł.
Anna

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają: 

Dla osób pobierających świadczenie emerytalne w kwocie 2 600 zł miesięcznie zasady obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązujących od 1.01.2022 r. (Polski Ład) są korzystniejsze niż zasady obliczania tej zaliczki obowiązujące na dzień 31.01.2021 r.

Świadczenie emerytalne - zasady obliczania miesięcznych zaliczek

 według nowych zasad (Polski Ład)według zasad obowiązujących na 31.12.2021 r.
kwota świadczenia brutto2 600 zł2 600,00 zł
zaliczka na podatek obliczona17,00 zł196,00 zł
składka zdrowotna234,00 zł234,00 zł
kwota do wypłaty2 349,00 zł2 170,00 zł

Zasady wprowadzone Polskim Ładem w przypadku Pana emerytury są korzystniejsze niż zasady obowiązujące na 31.12.2021 r.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie - informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest kalkulator wynagrodzeń, przy pomocy którego może Pan sprawdzić kwotę netto wynagrodzenia według zasad obowiązujących w roku 2021 oraz od 1 stycznia 2022 r.

Pracodawca ma obowiązek obliczyć zaliczkę na podatek według tych zasad, które będą korzystniejsze dla pracownika.

Cytat

Próbuję się dowiedzieć, czy obejmie mnie i męża ulga dla klasy średniej, ale dostępne wyjaśnienia nie odnoszą się wprost do naszej sytuacji. Ja pracuję, przekraczam górny próg ulgi. Mąż właśnie przeszedł na emeryturę, świadczenie pozostaje poniżej limitu ulgi. Rozliczamy się od lat wspólnie. Wspólny dochód podzielony na pół - utrzymuje się w przedziale ulgi. Czy wówczas mam prawo do skorzystania z ulgi w PIT rocznym? Czy dobrze rozumiem, że mąż jako emeryt już nie ma tego prawa, mimo wspólnego rozliczania ? Będę wdzięczna za wyjaśnienie do konkretnego przypadku

Eksperci KAS, Ministerstwa Finansów i ZUS odpowiadają: 

Jeżeli uzyskane przez Panią przychody z tytułu wynagrodzenia po podzieleniu na pół mieszczą się w obowiązującym limicie tj. 68412zł - 133692 zł to oboje Państwo będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów. Zaznaczyć należy, że przychody uzyskiwane z tytułu emerytury nie są uwzględniane przy obliczaniu łącznej kwoty przychodów uprawniającej do zastosowania ulgi dla klasy średniej.

W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego małżonka.