Zakupy nowego sprzętu, więcej funkcjonariuszy realizujących bezpośrednio działania ochronne, ograniczenie kadry kierowniczej, łatwiejszy dostęp do informacji ABW i policji - to główne zmiany w Biurze Ochrony Rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce je wprowadzić w związku ze sprawą nielegalnych podsłuchów.

Zmiany w działaniu i organizacji Biura Ochrony Rządu mają zostać wprowadzone trzema rozporządzeniami, które zostaną podpisane przez szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza jeszcze w tym tygodniu. Będą mieć charakter niejawny.

Najważniejsze zmiany to m.in. dynamiczne, poprzedzone wszechstronną analizą ryzyka, dostosowanie form ochrony w stosunku do osób ustawowo nią objętych. Takie sprofilowanie zakresu działań pozwoli na zastosowanie adekwatnych środków ochrony w zależności od sytuacji i jej kontekstu. BOR będzie miał też większy dostęp do informacji operacyjnych zbieranych przez ABW i policję. Zmieni się również struktura organizacyjna Biura, co pozwoli na zwiększenie liczby funkcjonariuszy bezpośrednio zaangażowanych w zadania ochronne. Planowane jest również stworzenie komórki ds. bezpieczeństwa wewnętrznego - powiedział rzecznik ministerstwa Paweł Majcher.

Na zakup nowego sprzętu, m.in. antypodsłuchowego, przeznaczony zostanie milion złotych.

Nowością będzie też obowiązkowe uczestnictwo osób ochranianych w specjalnych instruktażach organizowanych przez Biuro. Podczas szkoleń ich uczestnicy mają m.in. dowiedzieć się, jak współdziałać z funkcjonariuszami w sytuacji zagrożenia.

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, MSW chce zwiększyć liczbę funkcjonariuszy zaangażowanych w działania ochronne poprzez m.in. zmiany w pionie logistycznym.

Zmiany w Biurze Ochrony Rządu to efekt sprawy nielegalnych podsłuchów. Tuż po ujawnieniu przez "Wprost" w czerwcu nagrań rozmów najważniejszych osób w państwie, szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz (którego rozmowa z szefem NBP Markiem Belką została również nagrana i ujawniona) zapowiedział przegląd obowiązujących w BOR procedur pod kątem usprawnienia systemu bezpieczeństwa osób ochranianych przez formację. Wyniki zapowiedziano na koniec sierpnia.

(j.)