Maturzyści zdają dziś pisemny egzamin z chemii. Po południu odbędzie się egzamin z geografii.

Maturzyści zdają dziś pisemny egzamin z chemii. Po południu odbędzie się egzamin z geografii.
Zdj. ilustracyjne /PAP/Tytus Żmijewski /PAP

Chęć zdawania egzaminu z chemii zadeklarowało 29,7 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 10,5 proc. z nich, a z geografii - 79,2 tys., czyli 27,9 proc.

Geografia i chemia są w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych na maturze. Geografia plasuje się na drugim miejscu po: języku angielskim na poziomie rozszerzonym, a chemia na szóstym.

Chemię zdaje także 15,1 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Z kolei wśród abiturientów z wcześniejszych roczników chęć zdawania geografii zadeklarowało 2,1 tys. osób.

Egzamin z chemii rozpoczął się o godz. 9.00, a egzamin z geografii - o godz. 14.00.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

(mn)