4 maja rusza maturalny maraton. Jak co roku RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" pomogą sprawdzić Wam wiedzę przed najważniejszym egzaminem w życiu. Do poniedziałkowego wydania DGP dołączona jest książeczka z zadaniami z matematyki - na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przykładowe zadania znajdziecie też u nas. Oto one:

4 maja rusza maturalny maraton. Jak co roku RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" pomogą sprawdzić Wam wiedzę przed najważniejszym egzaminem w życiu. Do poniedziałkowego wydania DGP dołączona jest książeczka z zadaniami z matematyki - na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Przykładowe zadania znajdziecie też u nas. Oto one:
Matura w Lublinie /Kot Krzysztof /RMF FM

Mieliśmy dla Was komplet poradników dla maturzysty - zestawy pytań z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego. Aby je otrzymać, należało wysłać mail na adres fakty@rmf.fm (w tytuł listu wpisać MATURA , a w treści - swój adres pocztowy oraz numer telefonu). Komplet poradników otrzymało 10 pierwszych osób, które wysłały maila do redakcji tuż po godz. 13. [Wszyscy otrzymali już informację zwrotną]

Uczniowie III klasy IX Liceum Ogólnokształcące imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie napisali z nami próbną maturę z matematyki!

Przykładowe zadania maturalne z matematyki:We wtorek 4 kwietnia będziecie mogli kupić "Dziennik Gazetę Prawną" z zadaniami maturalnymi z języka polskiego - także na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

A w środę 5 kwietnia - z języka angielskiego. Do wszystkich arkuszy dołączone będą rozwiązania. 

W dniach publikacji arkuszy w "Dzienniku Gazecie Prawnej" przykładowe zadania maturalne znajdziecie też na naszej stronie rmf24.pl. Zajrzyjcie koniecznie.


Sesja główna - od 4 do 24 maja 2017 r.‎ Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych - od 8 do 20 maja.

  1. Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego - od 4 do 26 maja.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) - od 4 do 24 maja.

Sesja dodatkowa - od 1 do 20 czerwca 2017 r.‎

  1. Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych - od 5 do 7 czerwca.
  2. Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego - od 1 do 20 ‎czerwca.
  3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) - od 1 do 20 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa - od 22 do 25 sierpnia 2017 r.‎

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) - od 23 do 25 sierpnia.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) - 22 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.‎