O godzinie 9:00 maturzyści przystąpią do egzaminu z geografii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O godzinie 14:00 - początek zmagań z egzaminem z historii sztuki. Po zakończeniu egzaminów będziemy mieli dla Was arkusze i propozycje odpowiedzi do nich.

W środę, 15 maja 2019 tegoroczni maturzyści zmierzą się z egzaminem z geografii na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Oba egzaminy rozpoczną się o godz. 9. Z kolei o godz. 14 chętni będą zdawali maturę z historii sztuki.

Po zakończeniu egzaminów z geografii będziemy na naszej stronie publikowali arkusze oraz propozycje rozwiązań. 

Przypomnijmy, że na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy na poziomie podstawowym (chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym). Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Maksymalnie można przystąpić do pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Maturzyści muszą przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 20 sierpnia, a ustne 20-21 sierpnia. 

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 3 do 19 czerwca.

Matura 2019. Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Matematyka, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Matematyka poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie podstawowym [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie rozszerzonym [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]  

Matura 2019. Biologia, poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Chemia, poziom rozszerzony [ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Chemia, poziom rozszerzony [ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Język niemiecki na poziomie podstawowym [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Język niemiecki na poziomie rozszerzonym [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]