Matura z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się we wtorek o godzinie 14:00 i trwała 150 minut. Poniżej publikujemy arkusz CKE - język niemiecki - poziom rozszerzony wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez eksperta portalu Interia.pl

Arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym składał się z zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, zadań na dobieranie) oraz zadań otwartych, w tym krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Zadania na rozumienie ze słuchu były oparte na nagranych tekstach, odtworzonych podczas egzaminu z płyty CD, natomiast zadania na rozumienie tekstów pisanych oraz zadania na znajomość środków językowych były oparte na tekstach autentycznych lub w minimalnym stopniu adaptowanych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Znajomość środków językowych była sprawdzana na krótkich tekstach lub za pomocą niepowiązanych ze sobą zdań.

Wynik matur 2019 zostaną ogłoszone 4 lipca. 

Matura 2019: Niemiecki - poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Poniżej znajdziecie arkusz CKE z języka niemieckiego (poziom rozszerzony) wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta.

JĘZYK NIEMIECKI - poziom rozszerzony - ARKUSZ CKE (pobierz tutaj) + TRANSKRYPCJA (pobierz tutaj)

Zobacz arkusze CKE i proponowane odpowiedzi matury 2019:

Matura 2019. Język polski, poziom podstawowy [ARKUSZE i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Język polski, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019. Matematyka, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Matematyka poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie podstawowym [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] 

Matura 2019: Język angielski na poziomie rozszerzonym [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]  

Matura 2019. Biologia, poziom rozszerzony [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Chemia, poziom rozszerzony [ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI]

Matura 2019. Język niemiecki, poziom podstawowy [ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI]