300 tysięcy maturzystów przystąpi w poniedziałek do egzaminu dojrzałości. Na początek zmierzą się z językiem polskim. Na RMF 24 opublikujemy arkusz zadań i propozycje odpowiedzi.

Pierwszy pisemny egzamin z języka polskiego, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, będzie trwał 170 minut. Zostanie przeprowadzony na poziomie podstawowym. 

TUTAJ ZNAJDZIECIE HARMONOGRAM WSZYSTKICH EGZAMINÓW MATURALNYCH

Od tego roku - zmiany

Od tego roku zmieniają się zasady na egzaminie maturalnym. Między innymi, w tym roku maturzyści nie będą już oceniani według ściśle określonego klucza odpowiedzi. Zamiast tego, egzaminator będzie oceniał pracę holistycznie. Poza tym maturzyści w tym roku nie będą już musieli przygotowywać prezentacji na egzamin ustny z języka polskiego.  Teraz część ustna będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ TUTAJ ZNAJDZIECIE INFORMACJĘ O WSZYSTKICH ZMIANACH

(mal)